Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Evaluatie Regionaal investeringsfonds MBO

Evaluatie van de doeltreffendheid van het Regionaal Investeringsfonds MBO.