Kosten zij-instroom po vo mbo

Onderzoek naar de hoogte en de verdeling van de kosten van zij-instroomtrajecten.

Leengedrag en studievoortgang

Evaluatie van beleidsmaatregelen voor het promoten van lenen onder studenten.