Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.