Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure

Zijn er effecten van de maatregel?

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Strategische analyse van het Lerarenbeleid sinds 2013.

Evaluatie bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo

Onderzoek naar de ervaringen tot nu toe.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Evaluatie stimuleringsprogramma muziekonderwijs

Evaluatie van de ontwikkelingen tot nu toe en aanbevelingen voor de toekomst.

Onderzoek naar halvering collegegeld

Eerste indruk van de effecten van de beleidsmaatregel.

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Evaluatie van de ministeriƫle regeling om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren