Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Acquis voortgezet onderwijs

Uitvoeren van een acquis naar negen adviezen over het vo.

Vervolgmeting zeggenschap van leraren

Eerste vervolgmeting naar de professionele ruimte van leraren in het voortgezet onderwijs.

Nota Werken in het Onderwijs 2012

Hoofdstuk over de lerarenopleidingen en de tevredenheid van studenten over hun opleiding.

BPV-monitor

Monitoring van de invloed van het BPV-protocol op de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming.

Kwaliteitsagenda primair onderwijs

Opiniepeiling naar basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het primair onderwijs.

Studentenmonitor mbo 2007

Grootschalige monitor naar sociale herkomst, onderwijsloopbaan en opleidingskeuze van mbo-studenten.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.

De sociale dimensie van studeren in Portugal

Consultancy en ondersteuning bij grootschalig Portugees survey-onderzoek naar de sociale dimensie van studeren.

Evaluatie Fulbrightprogramma

Gefaseerd kwalitatief onderzoek naar de meerwaarde van het Fulbrightprogramma.