Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Onderzoek schakeltrajecten

Mixed method onderzoek naar schakelprogramma’s en schakelstudenten.

Samenwerking binnen het onderwijs

Inventarisatie van de verschillende vormen van samenwerking van onderwijsinstellingen.

Stelseldoelmatigheid: samenwerkingsverbanden in het onderwijs

Een inventarisatie van samenwerkingen, good practices en knelpunten.