Zeggenschap van leraren

ResearchNed ontwikkelde voor dit onderzoek een meetinstrument waarmee de zeggenschap van de leraar in beeld gebracht wordt.