Prestatieafspraken

Aanlevering van kengetallen voor de prestatieafspraken.

Evaluatie educatieve minor

In samenwerking met Ecorys voerde ResearchNed tussen 2010 en 2012 een evaluatie uit van de educatieve minor.