Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en hoe studenten hiermee omgaan.

Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.

Evaluatie Studie in Cijfers

Evaluatie (deel 1) van de toegevoegde waarde van Studie in Cijfers bij het maken van een studiekeuze.

Peilingsonderzoek Platform2032

Peiling in het funderend onderwijs, gericht op de thema’s kern en keuze, samenhang en doorlopende leerlijnen.

Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Ex-ante beleidsevaluatie invoering mbo-certificaten

Onderzoek naar mogelijke effecten van drie scenario’s van ‘mbo-certificaten’.

Evaluatie Regionaal investeringsfonds MBO

Evaluatie van de doeltreffendheid van het Regionaal Investeringsfonds MBO.

Arbeidsmarktbarometer

De Arbeidsmarktbarometer wordt uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt.

Arbeidsmarktonderzoek en prognoses

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema arbeidsmarktonderzoek en prognoses.

Technomonitor 2008 en 2010

Stand van zaken met betrekking tot het bètatechnisch onderwijs en de (internationale) arbeidsmarkt.