Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Alumnionderzoek Universiteit Utrecht

Onderzoek onder de alumni van Universiteit Utrecht.