Onderzoek aansluiting onderwijs FNWI op arbeidsmarkt

Onderzoek onder FNWI-alumni naar de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Waar zitten de goede docenten?

Onderzoek naar de ‘potentieel goede docenten’ op basis van analyses van diverse databestanden.