Transparantie en kwaliteitsborging van examinering

Onderzoek naar de wijze van examinering in het hoger onderwijs.