Evaluatie NVAO

Onderzoek naar eerste ervaringen van docenten met de beperkte opleidingsbeoordeling van de NVAO.

Topkwaliteit in het hoger onderwijs

Een verkenning van de kenmerken van topkwaliteit in het hoger onderwijs, met een internationale component.