Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland

Wat zijn de knelpunten en hoe kan de begeleiding verbeteren?

Evaluatie bijzondere nadere vooropleidingseisen pabo

Onderzoek naar de ervaringen tot nu toe.

Controleren uitkomsten Nationale Alumni Enquête

Externe validatie van de indicator in de monitor Nationale Alumni Enquête.

Evaluatie nadere vooropleidingseisen mbo-hbo

Evaluatie van de ministeriële regeling om de doorstroom mbo-hbo te verbeteren

Tevredenheid en aansluiting CMD Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek onder werkgevers van CMD.