TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Vervroeging aanmelding in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de impact van vervroeging van de aanmelddatum in het hoger onderwijs.