Startmonitor


Wilt u als hogeronderwijsinstelling inzicht in onder andere…

– waarom uw studenten uitvallen
– hoe uw studenten zich oriënteerden op hun studie
– welk type studenten u werft
– welk effect uw intake heeft
– of uw programma’s aansluiten op de vooropleidingen
– hoe gezond uw studieklimaat is
– of uw instellingsprofiel uit de verf komt?

De Startmonitor biedt u al deze informatie en meer. De Startmonitor is ons landelijke onderzoek onder nagenoeg alle eerstejaarsstudenten die starten met een opleiding in het hoger onderwijs. In drie meetmomenten in het eerste jaar (september, december en juni) vragen we studenten onder andere naar hun studiekeuzemotieven, aansluiting op de vooropleiding, binding met de opleiding en studievoortgang.

Hoe deelnemen?

Elk jaar wordt bij alle Nederlandse hogescholen en universiteiten een steekproef benaderd uit de nieuwe aanmelders. Op basis van die verzamelde onderzoeksgegevens kunnen analyses en rapportages worden gemaakt op landelijk niveau en voor afzonderlijke instellingen.
Iedere hogeronderwijsinstelling kan ook actief deelnemen aan de Startmonitor. Bij actieve deelname ontvangen ál uw eerstejaarsstudenten driemaal per jaar een uitnodiging om deel te nemen aan de Startmonitor. U levert de e-mailadressen van de studenten aan en levert desgewenst een persoonlijke uitnodigingstekst. ResearchNed verzorgt de coördinatie en het verdere verloop van het onderzoek.

U kunt tevens eigen vragen toevoegen aan de enquête, bijvoorbeeld over een onderwerp dat actueel is binnen uw instelling. Samen met u bekijken we wat de meest geschikte rapportagevorm is.

Startmonitor in de pers

Een interview met Jules Warps, onderzoeksleider van de Startmonitor, verscheen in VO-magazine.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van de Startmonitor? Neem dan contact op met Jules Warps, j.warps@researchned.nl.