Overzicht

Voortgezet onderwijs


Binnen het voortgezet onderwijs voert ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

  • LAKS-Monitor: grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs
  • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs: kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO, in samenwerking met onderzoeksbureau SEO
  • Evaluatie Plusvoorzieningen: opzetten en uitvoeren van een effectevaluatie in het kader van de subsidieregeling Plusvoorzieningen
  • Doorstroom vwo-hbo: onderzoek naar welke overwegingen vwo-geslaagden ertoe brengen om te kiezen voor een hbo-opleiding en hoe de overheid en hogescholen de keuze voor dit studiepad kunnen stimuleren