Overzicht

Primair onderwijs


Binnen het primair onderwijs voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

  • Kwaliteitsagenda Primair Onderwijs: opiniepeiling basisvaardigheden en opbrengstgericht werken in het PO
  • Casestudies kleinschalige innovaties: een kwalitatief onderzoek naar de condities waaronder kleinschalige, stapsgewijze verbeteringen in het onderwijs effectief vorm kunnen krijgen
  • Behoeftemeting SBO: inrichting internetpanel waaraan snel arbeidsmarktgerelateerde vragen voorgelegd kunnen worden
  • Wetenschap en techniek op de pabo’s: onderzoek naar de stand van zaken wat betreft W&T op de pabo’s