Overzicht

Middelbaar beroepsonderwijs


Binnen het middelbaar beroepsonderwijs voert/voerde ResearchNed onder andere de volgende onderzoeken uit:

  • JOB-Monitor: landelijke studenttevredenheidsonderzoek dat sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd onder alle mbo-studenten
  • BPV-Monitor: eerste meting van een monitor die in kaart dient te brengen wat de invloed van het bpv-protocol is op de kwaliteit van het bpv. In samenwerking met Arbeid Opleidingen Consult
  • Evaluatie 850-urennorm: kwalitatieve evaluatie van de 850-urennorm in het mbo. In samenwerking met Interstudie-NDO
  • Indeling crebo in mbo-clusters techniek: ontwikkeling van een indeling (brin x crebo) van alle mbo-opleidingen in bètaclusters