Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure

Zijn er effecten van de maatregel?

Onderzoek naar stages in het medisch domein

Wat zijn de mogelijkheden voor meer stageplaatsen van hogere kwaliteit voor mbo en hbo?

Onderzoek naar diversiteit in het basisonderwijs

Routes naar diversiteit voor de klas.

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Strategische analyse van het Lerarenbeleid sinds 2013.

Evaluatie experimenten vraagfinanciering en pilots flexibilisering

Evaluatieonderzoek naar flexibel hoger onderwijs voor werkenden.

Onderzoek aansluiting Caribisch vo en mbo op vervolgonderwijs in Nederland

Wat zijn de knelpunten en hoe kan de begeleiding verbeteren?

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en mogelijkheden om deze te verbeteren.

Evaluatie educatieve minor en educatieve module

Evaluatie van aanvullende routes naar het leraarschap.

Digitaal studeren tijdens corona

Ervaringen van studenten met online onderwijs.

Vorige | Volgende