Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Internationaal vergelijkend onderzoek naar instellingsaccreditatie in het hoger onderwijs

Een overzicht van zes Europese landen.

Nulmeting monitoring en evaluatie intensivering technisch vmbo

Vaststellen van de startsituatie van de vmbo-locaties.

Uitvalredenen hbo na een economische mbo-opleiding

Onderzoek onder studenten naar hoe volgens hen de doorstroom mbo-hbo verbeterd kan worden.

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Pilot microdata EUROSTUDENT

Onderzoek naar de mogelijkheden om microdata van het Eurostudent-project te benutten.

Vorige | Volgende