Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Macromonitor NPO MBO HBO

Eerste tussenrapportage.

Veiligheidsmonitor po/vo

De landelijke Veiligheidsmonitor po/vo wordt ingezet om de sociale veiligheid in en rond school te monitoren.

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en hoe studenten hiermee omgaan.

Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO

Eerste deelonderzoek.

Vernieuwing vragenlijst LAKS

Het ontwikkelen van een kortere en toegankelijker vragenlijst.

Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Vorige | Volgende