Stagetekorten op het hbo

Hoewel instellingen maatregelen hebben getroffen om stagetekorten tegen te gaan en het Ministerie van OCW in het kader van […]

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

IELS is een internationaal vergelijkend onderzoek dat gecoördineerd wordt door de OESO.

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

ResearchNed voerde in samenwerking met KBA Nijmegen deze tussenevaluatie uit.

Vandaag is het 2040 verdieping en bijlagen

Een aanvulling op het kernrapport.

Vandaag is het 2040 Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

Kernrapport

Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022

Resultaten van de monitor in schooljaar 2021-2022.

Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de […]

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Vorige | Volgende