Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Strategische analyse van het Lerarenbeleid sinds 2013.

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Welke factoren spelen een rol bij de dalende instroom in het hbo vanuit het mbo?

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Vernieuwing vragenlijst Nationale StudentenenquĂȘte 2021

Aanpassing van de NSE vragenlijst aan de eisen en wensen van deze tijd.

Beleidsdoorlichting studiefinanciering

Doorlichting van het studiefinancieringsbeleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Studeren tijdens Corona

EnquĂȘte onder studenten over de gevolgen van de corona-pandemie voor hun studievoortgang en welbevinden

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Vorige | Volgende