Vernieuwing vragenlijst Nationale StudentenenquĂȘte 2021

Aanpassing van de NSE vragenlijst aan de eisen en wensen van deze tijd.

Beleidsdoorlichting studiefinanciering

Doorlichting van het studiefinancieringsbeleid op doeltreffendheid en doelmatigheid.

Studeren tijdens Corona

EnquĂȘte onder studenten over de gevolgen van de corona-pandemie voor hun studievoortgang en welbevinden

LAKS-monitor

De LAKS-monitor is een grootschalig scholierentevredensheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.

JOB-monitor

Landelijk studenttevredenheids-onderzoek onder alle mbo-studenten om verschillende aspecten van onderwijs te monitoren.

Vervolgonderzoek dyscalculie

Toepassing en werking van de protocollen ernstige reken- en wiskunde problemen in het onderwijs.

Nulmeting onderwijsinnovatie met ICT in het hoger onderwijs

Inventarisatie van de beginsituatie bij de verschillende instellingen voor hoger onderwijs.

TU Eindhoven fixus

Onderzoek naar het achterblijven van het aantal inschrijvingen ten opzichte van de capaciteit na invoering van een numerus fixus.

Evaluatie macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs

Evaluatie van de Wet en Beleidsregel macrodoelmatigheid uit 2015.

Vorige | Volgende