Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Focusgroepen Hogeschool Fontys

Verder studeren of gaan werken; met hulp van virtuele prikborden werd het keuzeproces online in beeld gebracht.

Advies Schoolleidersregister VO

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een groeipad voor de komende jaren.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling

Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?

Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Beleidsdoorlichting Lerarenbeleid

Strategische analyse van het Lerarenbeleid sinds 2013.

Onderzoek naar dalende instroom mbo-hbo

Welke factoren spelen een rol bij de dalende instroom in het hbo vanuit het mbo?

Vernieuwing vragenlijst Nationale StudentenenquĂȘte 2021

Aanpassing van de NSE vragenlijst aan de eisen en wensen van deze tijd.

Vorige | Volgende