Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Voldoet het document aan de gestelde doelen?

Kosten zij-instroom po vo mbo

Onderzoek naar de hoogte en de verdeling van de kosten van zij-instroomtrajecten.

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de huidige stand van zaken en voorbeelden van aansprekende ketenaanpakken.

Evaluatie afschaffing eigen bijdrage voor selectieprocedure

Zijn er effecten van de maatregel?

Onderzoek naar stages in het medisch domein

Wat zijn de mogelijkheden voor meer stageplaatsen van hogere kwaliteit voor mbo en hbo?

Vorige | Volgende