Stagetekorten op het hbo

Hoewel instellingen maatregelen hebben getroffen om stagetekorten tegen te gaan en het Ministerie van OCW in het kader van […]

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

De International Early Learning and Child Well-Being Study is een internationaal onderzoek, gecoördineerd door de OESO.

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

ResearchNed voerde in samenwerking met KBA Nijmegen de tussenevaluatie naar de Subsidieregeling ‘Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg’ uit. Doel van […]

Vandaag is het 2040 verdieping en bijlagen

Een aanvulling op het kernrapport.

Vandaag is het 2040 Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

In de toekomstverkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap verkennen we in opdracht van de minister […]

Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022

Resultaten van de monitor in schooljaar 2021-2022.

Seksueel overschrijdend gedrag in het onderwijs

Seksueel grensoverschrijdend gedrag staat in toenemende mate in de belangstelling. Ervaringen in sectoren buiten het onderwijs hebben tot de […]

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs

Derde meting in het funderend onderwijs, eindrapport.

Macromonitor NPO MBO HBO – Tweede Rapport

Tweede rapportage

Volgende