Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Pilots praktijkgericht programma VMBO

Sinds 2021 er is een pilot gestart met de invoering van nieuwe praktijkgerichte programma’s op het vmbo, de gemengde […]

Stelselrapportage hoger onderwijs

Meting 2016-2023

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Stagetekorten op het hbo

Hoewel instellingen maatregelen hebben getroffen om stagetekorten tegen te gaan en het Ministerie van OCW in het kader van […]

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

De International Early Learning and Child Well-Being Study is een internationaal onderzoek, gecoördineerd door de OESO.

Tussenevaluatie Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs in de derde leerweg

ResearchNed voerde in samenwerking met KBA Nijmegen de tussenevaluatie naar de Subsidieregeling ‘Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg’ uit. Doel van […]

Vandaag is het 2040 verdieping en bijlagen

Een aanvulling op het kernrapport.

Vandaag is het 2040 Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap

In de toekomstverkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap verkennen we in opdracht van de minister […]

Volgende