Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en hoe studenten hiermee omgaan.

Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO

Eerste deelonderzoek.

Vernieuwing vragenlijst LAKS

Het ontwikkelen van een kortere en toegankelijker vragenlijst.

Beloningsonderzoek onderwijs

Vergelijking van de salarissen in de verschillende onderwijssectoren met die van de arbeidsmarkt.

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Evaluatie pilots pabo jonge kind en oudere kind

Wat zijn de ervaringen met het vormgeven van een sterkere specialisatie?

Onderzoek open leermaterialen in het hoger onderwijs

Evaluatie van het gebruik van het platform edusources.

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Eurostudent

Inzicht in Europese data op het gebied van sociaaleconomische kenmerken van studenten, toegankelijkheid van het hoger onderwijs en internationalisering.

Volgende