Verbindende rapportage evaluatie CmK3 2021-2024

In dit verbindende rapport worden de resultaten van drie onderzoeken naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2023 (CmK3) geïntegreerd.

Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden

Onderzoek naar toerusting basiscompetenties zoals taal, rekenen en burgerschap, onderwijsbreed.

Monitor Cultuureducatie in primair en voortgezet onderwijs 2022-2023

Monitor van schooljaar 2022-2023

Pilots praktijkgericht programma VMBO

Sinds 2021 er is een pilot gestart met de invoering van nieuwe praktijkgerichte programma’s op het vmbo, de gemengde […]

Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

Eerste, verkennende rapportage.

Pilots praktijkgericht programma VMBO

Pilot als voorloper op de nieuwe leerweg in het vmbo: gtl.

Stelselrapportage hoger onderwijs

Meting 2016-2023

Vertrekredenen leraren

Vertrekredenen leraren en docenten in het po, vo en mbo. Eindrapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage

Vijfde rapportage

Volgende