Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Hoe wordt het STO-programma ingevuld en wat werkt?

Evaluatie Wet studiefinanciering BES

Beleidsevaluatie van de wet tien jaar na inwerkingtreding

Evaluatie Servicedocument schoolkosten

Voldoet het document aan de gestelde doelen?

Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs

Effecten van beleidsmaatregelen die in het hoger onderwijs zijn ingevoerd, worden door ResearchNed in beeld gebracht.

Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de huidige stand van zaken en voorbeelden van aansprekende ketenaanpakken.

Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en mogelijkheden om deze te verbeteren.

Evaluatie educatieve minor en educatieve module

Evaluatie van aanvullende routes naar het leraarschap.

Digitaal studeren tijdens corona

Ervaringen van studenten met online onderwijs.

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Volgende