Gevolgen coronacrisis op financiƫle situatie studenten

Onderzoek naar de feitelijke situatie en mogelijkheden om deze te verbeteren.

Evaluatie educatieve minor en educatieve module

Evaluatie van aanvullende routes naar het leraarschap.

Digitaal studeren tijdens corona

Ervaringen van studenten met online onderwijs.

Evaluatie Wet versterking bestuurskracht

Hoe functioneert het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting voor medezeggenschapsraden in het MBO?

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs

Onderzoek naar wensen en knelpunten

Focusgroepen Hogeschool Fontys

Verder studeren of gaan werken; met hulp van virtuele prikborden werd het keuzeproces online in beeld gebracht.

Advies Schoolleidersregister VO

Ondersteuning bij het ontwikkelen van een groeipad voor de komende jaren.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Onderzoek naar de mogelijkheden om dit te voorkomen en een inventarisatie.

Meta-analyse 25 jaar ondersteuning bij schoolontwikkeling

Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend?

Volgende