Wouter van Casteren


Wouter studeerde Politicologie en Economie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij werkte eerder voor een gemeentelijk samenwerkingsorgaan, de Sociaal Economische Raad, het Ministerie van OCW, de Raad voor Werk en Inkomen en het CAOP. Steeds werkte hij in die functies op het terrein van het onderwijs of de arbeidsmarkt en de overgang daartussen. Wouter is goed thuis in alle onderwijssectoren, van het primair tot en met het wetenschappelijk onderwijs en in vraagstukken omtrent de onderwijsarbeidsmarkt.

De afgelopen jaren was hij projectleider voor een groot aantal onderzoeken in de gehele onderwijsketen. In het hoger onderwijs ging dat onder meer om onderzoeken van deeltijdonderwijs en het praktijkgericht onderzoek in het hbo. In het mbo evalueerde hij onder meer de medezeggenschap in de bve-sector. In het funderend onderwijs was hij bijvoorbeeld verantwoordelijk voor een midterm review van het plan Meer betere béta’s. Ook op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en de lerarenopleidingen voerde hij meerdere onderzoeken uit, waaronder een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de Rotterdamse onderwijsarbeidsmarkt en een inventarisatie van de plek van Wetenschap en Technologie aan de pabo’s.

Terug