Marieke de Visser


Marieke de Visser is senior onderzoeker bij ResearchNed. Marieke studeerde onderwijskunde en werkte eerder voor een van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (inmiddels SBB), onder meer als projectleider competentiegerichte kwalificatiestructuur. Zij werkte enkele jaren als praktijkonderzoeker en consultant bij een onderwijsadvies­bureau in de hele onderwijskolom en maakte toen de overstap naar de gezondheidszorg. Ze werkte 10 jaar bij het Radboudumc als onderzoeker en beleidsadviseur op het gebied van leren en opleiden op de werkplek. Marieke is gepromoveerd op een onderzoek naar de selectie van studenten voor de studie geneeskunde. Bij ResearchNed is zij betrokken bij diverse kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeks­projecten.

Terug