Josien Lodewick


Josien Lodewick is onderzoeker bij ResearchNed. In 2014 behaalde zij haar mastergraad in politicologie aan de Radboud Universiteit (specialisatie internationale betrekkingen). Bij ResearchNed is Josien onder andere betrokken bij de monitor beleidsmaatregelen in het ho, de JOB- en LAKS-monitor. Daarnaast heeft zij onder meer meegewerkt aan onderzoek naar vooropleidingseisen op de pabo en een internationaal onderzoek naar instellingsaccreditatie en administratieve lastendruk in het hoger onderwijs. Hiervoor werkte Josien onder andere twee jaar bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen voor de ministeries van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Terug