Ardita Muja


Ardita is onderzoeker bij ResearchNed. Zij studeerde Pedagogische Wetenschappen en Sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar afstuderen heeft Ardita promotieonderzoek gedaan bij de vakgroep Sociologie aan de Radboud Universiteit. Haar promotieonderzoek richtte zich op de transitie van onderwijs naar de arbeidsmarkt onder recent afgestudeerde mbo-studenten. Meer specifiek onderzocht zij de invloed van de beroepsspecificiteit van het onderwijs op verschillende arbeidsmarktuitkomsten, zoals de kans op het hebben van een betaalde baan, het vinden van een aansluitende baan of het ervaren van baanzekerheid. Haar onderzoeken op dit onderwerp zijn onder andere gepubliceerd in Research in Social Stratification and Mobility (2019) en European Sociological Review (2020). Ardita heeft veel ervaring opgedaan met het verrichten van kwantitatief onderzoek en is bekwaam in het omgaan met grootschalige data (bijvoorbeeld PIAAC, BVE monitor en CBS). Bij ResearchNed is zij dan ook betrokken bij diverse kwantitatieve onderzoeksprojecten.

Terug