Anja van den Broek


Anja is oprichtster van ResearchNed en senior onderzoeker. Zij studeerde onderwijskunde, in het bijzonder onderwijsbeleid en onderwijssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde op een onderzoek naar effecten van onderwijsbeleid. Anja is binnen ResearchNed als senior onderzoeker verantwoordelijk voor het beleidsgerichte onderzoek in het hoger onderwijs op uiteenlopende thema’s: studiefinanciering en leengedrag, kwaliteit, studiekeuze, studeerbaarheid, studievoortgang, studie-uitval en bèta en techniek. Daarnaast is ze inhoudelijk projectleider van de jaarlijkse Studentenmonitor Hoger Onderwijs, de Elsevier Faculty Rating en meerjarige monitoronderzoeken naar effecten van beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Verder verrichtte zij een aantal studies (nationaal en internationaal) over de mogelijkheid en onmogelijkheid van selectie in hoger onderwijs en houdt zij zich bezig met criteria voor benchmark, governance en kwaliteitsvergelijking en de waarde van dergelijke vergelijkingen.

Terug