Overzicht

Imago- en reputatieonderzoek


Voor verschillende instellingen in het mbo, hoger onderwijs en andere instellingen binnen deze sectoren voert ResearchNed imago- en reputatieonderzoek uit.
De doelen en inhoud van dit soort onderzoek zijn sterk afhankelijk van de vragen die er binnen de organisaties liggen. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Inzicht verkrijgen in het imago en de naamsbekendheid van de instelling;
  • Het achterhalen van de belangrijkste kernwaarden die leven binnen de instelling – komen deze overeen met de reeds geformuleerde kernwaarden?
  • Wat zijn de wensen en behoeftes van onze belangrijkste en potentiële klanten en hoe kunnen onze diensten daaraan bijdragen?
  • Op de hoogte blijven van het beeld dat de omgeving van uw hogeschool of universiteit heeft? Meer inzicht verkrijgen waarin uw instelling zich onderscheidt van andere instellingen? Wij onderzoeken dit voor u met een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve surveytechnieken.

Voor meer informatie over imago- en reputatie-onderzoek kunt u contact opnemen met Jules Warps.