Overzicht

Evaluaties voorlichtingsdagen


Voor instellingen in het onderwijs verzorgt ResearchNed evaluaties van voorlichtingsdagen, waarbij wordt gemeten of met de bezochte onderdelen de voorlichtingsdoelen worden bereikt (bijvoorbeeld Tevredenheidsonderzoeken Universiteit Utrecht). Dit gebeurt via een maatwerkenquĂȘte: respondenten krijgen automatisch vragen voorgelegd over de specifieke programmaonderdelen en informatiebronnen waar zij gebruik van hebben gemaakt. Dankzij een korte doorlooptijd beschikt de onderwijsinstelling kort na de voorlichtingsdag over de evaluatieresultaten.

De resultaten worden zodanig gepresenteerd dat zij per onderdeel goed vergeleken kunnen worden tussen verschillende doelgroepen en met andere onderdelen binnen de opleiding, faculteit en gehele instelling.

Voor meer informatie over deze evaluaties op maat kunt u contact opnemen met Jules Warps.