Overzicht

Beleidsonderzoek en -evaluaties


Binnen beleidsonderzoek en –evaluaties wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Voorbeeld van (lopende) onderzoeken binnen dit thema zijn:

  • Effecten van beleidsmaatregelen: in kaart brengen van het effect van de maatregelen op het studie- en leengedrag van studenten en anderzijds na te gaan wat het effect van de maatregelen is op het beleid van instellingen
  • Evaluatie 850-urennorm: kwalitatieve evaluatie van de 850-urennorm in het mbo. In samenwerking met Interstudie-NDO
  • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs: kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uit. In samenwerking met onderzoeksbureau SEO
  • Evaluatie Plusvoorzieningen: opzetten en uitvoeren van een effectevaluatie in het kader van de subsidieregeling Plusvoorzieningen