Leerling- en studentenonderzoek

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema leerling- en studentonderzoek.

Beleidsonderzoek en -evaluaties

Voorbeelden van projecten binnen het thema beleidsonderzoek en -evaluaties.

Prioriteitenanalyse

Wat moet u werkelijk aanpakken om de tevredenheid over uw instelling of opleiding te verbeteren? Op deze vraag geeft […]

Maatwerkrapporten

• Verschillende niveaus: de resultaten kunnen we voor u op elk gewenst niveau zichtbaar maken (bijvoorbeeld instelling, faculteit of […]

SPSS-curssusen

Wilt u liever zelf aan de slag met de databestanden van uw onderzoek? Wij verzorgen SPSS-cursussen, zowel voor beginners […]

Factsheets

• Snel overzicht: een weergave van absolute scores (bijvoorbeeld van een opleiding) vergeleken met een voor u relevante groep […]

Eurostudent

Providing of comparative data on the social and economic dimensions of studying in European higher education systems.

JOB Survey

National student satisfaction survey of all secondary vocational students.

Startmonitor

De Startmonitor brengt het studiekeuzeproces en de start en integratie van studenten in hun opleiding in kaart.

Studentenmonitor Hoger Onderwijs

Monitoring van de belangrijkste (sociaal-economische) ontwikkelingen in het hoger onderwijs.

Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs (IIO)

ResearchNed heeft samen met SEO de kwantitatieve effectevaluatie in het kader van de IIO uitgevoerd.

Primair onderwijs

Onze onderzoeken binnen het primair onderwijs.

Arbeidsmarktonderzoek en prognoses

Voorbeelden van onderzoeken binnen het thema arbeidsmarktonderzoek en prognoses.

Voortgezet onderwijs

Onze onderzoeken binnen het voortgezet onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs

Onze onderzoeken binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Nationale Studentenenquête

Hét grootschalige tevredenheids-onderzoek onder studenten in Nederland naar de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten.

Slide 02

Nationale studentenenquete Studenten overwegend tevreden Ruim 200.000 studenten in het hogeronderwijs geven hun mening over hun opleiding en instelling.

Slide 1

Nationale studentenenquete Studenten overwegend tevreden Ruim 200.000 studenten in het hogeronderwijs geven hun mening over hun opleiding en instelling.

Evaluatie plusvoorzieningen

Onderzoek naar de effectiviteit van de subsidieregeling plusvoorzieningen.