Overzicht

Download de PDF

Klant: Fonds voor cultuurparticipatie
Periode: 2023
Contactpersoon: Janneke Lommertzen
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Verbindende rapportage evaluatie CmK3 2021-2024


In dit verbindende rapport worden de resultaten van drie onderzoeken naar het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2023 (CmK3) geïntegreerd om antwoord te geven op de hoofdvraag: “Bewerkstelligt CmK3 wat het beoogt? Waar liggen verbeterkansen?”. De drie onderzoeken zijn, evenals deze verbindende rapportage uitgevoerd in opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en richtten zich op de penvoerders, provincies en gemeenten en op zelfreflectierapporten van scholen in het primair onderwijs. Het beantwoorden van de hoofdvraag gebeurt aan de hand van de negen indicatoren uit de Theory of Change (TOC) en de daarvan afgeleide onderzoeksvragen.

Samenvattend kan worden geconstateerd dat ondanks de coronapandemie, het programma CmK3 op grote lijnen bewerkstelligt wat het programma beoogt. Het programma is een stimulans voor cultuur in het onderwijs van de betrokken scholen. Dit zijn voor het grootste deel scholen in het po, in toenemende mate ook scholen in het vo.

Voor de volgende ronde van het programma CmK blijven het bereiken van het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs aandachtspunten. Het programma CmK jaagt ontwikkeling aan bij penvoerders, scholen en culturele partners die steeds vaker samenwerken, zo steeds meer scholen bereiken en zorgen voor geïntegreerd cultuuronderwijs voor steeds meer leerlingen.