Overzicht

Download de PDF

Klant: Inspectie van het onderwijs
Periode: 2023-2024
Contactpersoon: Joris Cuppen


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Ervaren toerusting van leerlingen, studenten en gediplomeerden op het gebied van leesvaardigheid en sociale en maatschappelijke vaardigheden


Het bieden van voldoende toerusting voor leerlingen en studenten op basiscompetenties zoals taal, rekenen en burgerschap is een van de kerntaken van het onderwijs en dient bij te dragen aan meer kansengelijkheid in de samenleving. Uit onderzoek blijkt dat er in Nederland al jaren sprake is van dalende leerprestaties op het gebied van taal (waaronder lezen), reken- en burgerschapscompetenties (Inspectie van het Onderwijs, 2022; Meelissen et al., 2023). Het beheersen van de basisvaardigheden is van belang binnen onderwijssectoren, maar het is daarnaast ook van belang dat de ontwikkeling en het niveau van deze vaardigheden aansluit tussen onderwijssectoren en bij de transitie naar de arbeidsmarkt.

De Inspectie van het Onderwijs besteedt daarom veel aandacht aan de basisvaardigheden en heeft gesignaleerd dat systematisch verkregen informatie over de ervaren toerusting van leerlingen en studenten vooralsnog ontbreekt.

In dit onderzoek is op systematische wijze de ervaren toerusting van leerlingen, studenten en recent gediplomeerden op de basiscompetenties leesvaardigheid, sociale en maatschappelijke vaardigheden in kaart gebracht. Daarbij is getracht zicht te krijgen op de ervaren toerusting tijdens de overgangen in het Nederlandse onderwijsstelsel en bij uitstroom naar de arbeidsmarkt: van primair naar voortgezet onderwijs, van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo) en middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs naar de arbeidsmarkt.