Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021-2023
Contactpersoon: Wouter van Casteren
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Pilots praktijkgericht programma VMBO


Sinds 2021 er is een pilot gestart met de invoering van nieuwe praktijkgerichte programma’s op het vmbo, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. De pilot kan een voorbereiding op een nieuwe leerweg in het vmbo: gtl. De eerste ervaringen van de scholen die aan deze pilot meewerkten zijn positief. Deze ervaringen, inclusief de
aandachtspunten, zoals de aansluiting op het mbo en het havo, worden meegenomen in de AMvB (algemene maatregelen van bestuur) praktijkgerichte programma’s in vmbo gt/tl.