Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2023
Contactpersoon: Wouter van Casteren
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Vertrekredenen leraren


Het po, vo en mbo kampt met een tekort aan leraren en docenten (hierna: leraren). Dat tekort kan verminderen als zittende leraren minder vaak het onderwijs verlaten voor een betrekking buiten het onderwijs. Het Ministerie van OCW heeft ResearchNed opdracht gegeven voor een onderzoek naar redenen van leraren om het onderwijs verlaten, wat redenen zouden zijn voor vertrekkende leraren om toch te blijven en in hoeverre vertrekkende leraren overwegen om later terug te keren in het onderwijs en wat hen daarbij kan motiveren.