Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2023
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs – Vijfde rapportage


Scholen in het funderend onderwijs hebben de afgelopen twee jaar aanvullende bekostiging ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Doel van deze aanvullende bekostiging is dat scholen hiermee extra geld hebben om de vertragingen ontstaan bij leerlingen door de coronapandemie aan te pakken. Door middel van een verdiepende implementatiemonitor wordt sinds schooljaar 2021-2022 de vinger aan de pols gehouden wat scholen met deze aanvullende middelen doen. In de periode augustus – september 2023 is inmiddels de vijfde meting uitgevoerd, waarbij schoolleiders en gemeenten via een digitale vragenlijst zijn bevraagd. Alle scholen in het funderend onderwijs en alle gemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen. Dit heeft geresulteerd in een totale (netto) respons van
4248 schoolleiders (50 procent) en 151 gemeenten (44 procent)