Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2023
Contactpersoon: Marieke de Visser
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Stagetekorten op het hbo


Hoewel instellingen maatregelen hebben getroffen om stagetekorten tegen te gaan en het Ministerie van OCW in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) middelen beschikbaar heeft gesteld om gebrek aan stageplekken te bestrijden, heeft de coronapandemie toch tot tekorten geleid. In opdracht van OCW ontwikkelt ResearchNed een monitor waarmee deze tekorten in het hbo in beeld worden gebracht, evenals de oorzaken daarvan.