Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2023
Contactpersoon: Ton Eimers
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

Vandaag is het 2040 Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap


Kernrapport