Overzicht

Vandaag is het 2040 Toekomstverkenning voor middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en wetenschap


In de toekomstverkenning voor het middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en de wetenschap verkennen we in opdracht van de minister van OCW hoe het stelsel voor onderwijs en wetenschap er in 2040 uit zou moeten zien en welke handelingsperspectieven er zijn richting 2040.