Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2023
Contactpersoon: Maarten Wolbers
Geen soortgelijke onderzoeken beschikbaar

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study


De International Early Learning and Child Well-Being Study (IELS) is een internationaal vergelijkend onderzoek dat gecoördineerd wordt door de OESO. Het onderzoek brengt kennis en vaardigheden van vijfjarige leerlingen in kaart en beslaat vier domeinen waarvan aangetoond is dat ze voorspellend zijn voor de verdere schoolloopbaan en algemeen welzijn: beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid, zelfregulatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Resultaten helpen overheden in het bepalen van beleid, maar ook schoolleiders, leerkrachten, ouders en andere betrokkenen om elke leerling de sterkste start mogelijk te geven.

De pilotstudie van IELS vond plaats in 2018 in de Verenigde Staten, Engeland en Estland. Nederland neemt in 2024 voor het eerst deel aan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstellingen (ResearchNed, KBA Nijmegen en het Expertisecentrum Nederlands). Zij voeren dit uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Naast de taakjes voor de leerlingen, vullen ook leerkrachten en ouders van deelnemende leerlingen een vragenlijst in. Door via meerdere bronnen informatie te verzamelen over de leerlingen en de omgeving waarin zij opgroeien, kunnen de resultaten in perspectief geplaatst worden en zijn bijkomende analyses mogelijk.

Meer informatie over het onderzoek kan gevonden worden op de website van de OESO of in deze digitale brochure.

Heeft u vragen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitnodigingsbrief, neem dan contact met ons op. Dit kan door een e-mail te sturen naar IELS@researchned.nl.