Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021-2022
Contactpersoon: Josien Lodewick


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor Veilig op school 2021-2022


Veiligheid op school is een belangrijk thema. Sinds 2015 zijn scholen verplicht om de sociale veiligheid in en rond school jaarlijks te monitoren. De landelijke Veiligheidsmonitor po/vo is één van de instrumenten die hiervoor kan worden ingezet. Daarnaast wordt met behulp van deze monitor (minstens) tweejaarlijks voor het ministerie van OCW de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel in po en vo in kaart gebracht; dit gebeurt al sinds 2006. In 2020 is de vragenlijst door ResearchNed aangepast naar aanleiding van aanbevelingen uit een eerder uitgevoerde toekomstverkenning. In 2020 onderging de monitor in verband met corona enkele minimale aanpassingen, en vanwege de lage respons in 2020 werd de monitor in 2021 vervroegd uitgevoerd. Dit betreft de resultaten van schooljaar 2021-2022.