Overzicht

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs


Ook in het schooljaar 2022-2023 alle scholen in het funderend onderwijs (po) aanvullende bekostiging
ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Door middel van een verdiepende implementatiemonitor wordt sinds schooljaar 2021/2022 de vinger aan de pols gehouden wat scholen met deze
aanvullende middelen doen. In de periode augustus – oktober 2022 is inmiddels de derde meting gehouden, waarbij schoolleiders, onderwijspersoneel en gemeenten via digitale vragenlijsten zijn bevraagd. Alle scholen in het funderend onderwijs en alle gemeenten zijn uitgenodigd om deel te nemen.
Dit heeft geresulteerd in een respons van 4.024 schoolleiders (46 procent), 6.896 personeelsleden werkzaam op 1.448 verschillende scholen1 en 140 gemeenten (41 procent).