Overzicht

Klant: SLO
Periode: 2021
Contactpersoon: Marieke de Visser


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Onderzoek behoeften vervolgonderwijs t.b.v. curriculumherzieningen in het voortgezet onderwijs


Vanaf 2021 werkt SLO aan de herziening van de eindexamenprogramma’s van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een van de uitgangspunten van het traject is het creëren van doorlopende leerlijnen richting het vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo). In dat kader heeft ResearchNed voor SLO in overleg met OCW de wensen van het vervolgonderwijs met betrekking tot kennis en vaardigheden van startende studenten in kaart gebracht. Ook werden knelpunten in de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs geïnventariseerd, die met de landelijke curriculumherziening in het vo aangepakt kunnen worden. De onderzoeksgroep bestond uit opleiders (docenten) in mbo, hbo en wo. Kern van het onderzoek was een survey onder de opleiders, die zowel kwalitatieve als kwantitatieve elementen combineerde. Daarnaast werden ook secundaire analyses gedaan op bestaande data met oordelen van studenten zelf. De resultaten werden uiteindelijk ter validatie voorgelegd aan reflectiepanels met vertegenwoordigers uit toeleverend en vervolgonderwijs. De resultaten zijn bij SLO gepubliceerd.