Overzicht

Gevolgen coronacrisis op financiële situatie studenten


In dit onderzoek staan de financiële gevolgen van de coronacrisis voor studenten in mbo en hoger onderwijs centraal. Op basis van registerdata heeft ResearchNed per maand de inkomenssituatie van studenten en de invloed van de coronacrisis daarop onderzocht. Daarnaast is onder studenten een survey uitgezet waarin gevraagd is naar effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarktparticipatie, hun financiële situatie en de wijze waarop zij hiermee omgaan. Voor beide data is een vergelijking gemaakt tussen de situatie vóór de uitbraak van corona en tijdens corona. Het onderzoek is gepubliceerd bij Instituut Gak en er is een factsheet van de resultaten gemaakt.