Overzicht

Download de PDF

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021
Contactpersoon: Anja van den Broek


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Digitale vragenlijst implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs PO VO


Als gevolg van de schoolsluitingen tijdens de coronacrisis is op vrijwel alle scholen vertraging in de leergroei en ontwikkeling van leerlingen opgetreden. Het Nationaal Programma Onderwijs is erop gericht de opgelopen leervertraging (op cognitief, sociaal-emotioneel en executief vlak) te herstellen en de door corona toegenomen kansenongelijkheid in het onderwijs terug te dringen. Scholen in het PO, VO, S(B)O en (V)SO dienden eerst een analyse te maken van de problemen en behoeften bij de leerlingen en binnen de school. Vervolgens konden ze uit een menukaart van internationaal effectief gebleken interventies kiezen voor een passende aanpak van de leervertraging. Door middel van een digitale vragenlijst wilde het ministerie van OCW het proces dat scholen hebben doorlopen om te komen tot interventies, het type interventies waarvoor gekozen is en de geconstateerde (negatieve) effecten door corona in kaart brengen. Alle scholen kregen het verzoek om deze vragenlijst in te vullen. ResearchNed ondersteunde het ministerie bij het verder ontwikkelen van de vragenlijst en het benaderen van de scholen en heeft de analyses en rapportage verzorgd. Inmiddels is het rapport naar de Tweede Kamer gestuurd.