Overzicht

Vernieuwing vragenlijst LAKS


De LAKS-monitor, het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder scholieren, is vernieuwd. De lengte en begrijpelijkheid van de vragenlijst waren de belangrijkste redenen om de vragenlijst aan te passen. Hiermee hoopt LAKS de respons van leerlingen van alle niveaus te verhogen. Ook dienden er vragen aangepast te worden om de aansluiting met de vragenlijst van Vensters te blijven houden. ResearchNed heeft LAKS bij dit proces begeleid. De vernieuwde vragenlijst is getest. Hij wordt goed begrepen en de lengte wordt als goed beoordeeld. De styling is vernieuwd, er is een vragenbank gevuld voor scholen die aanvullende vragen willen stellen en er zijn nog enkele aanvullende adviezen meegegeven.