Overzicht

Onderzoek open leermaterialen in het hoger onderwijs


Edusources is een platform voor delen en hergebruiken van (semi)open leermaterialen. Het bestaat sinds 1 januari 2021 en het wordt aangeboden als een dienst van SURF. Met het platform kunnen docenten (semi-)open digitale leermaterialen delen en zoeken, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video. Open leermaterialen zijn vrij toegankelijk en open voor gebruik en bewerking voor iedere belangstellende. Semi-open leermaterialen zijn toegankelijk voor een beperkte groep, zoals medewerkers van een instelling of leden van een vakcommunity. ResearchNed heeft voor de stuurgroep van het Versnellingsplan een evaluatie uitgevoerd die inzicht moest geven in het hergebruik van materialen via edusources. Ook wilde men zicht krijgen op de strategie├źn die betrokken instellingen en vakcommunities hanteren om docenten te stimuleren het platform te gebruiken en leermaterialen te delen en hergebruiken. De resultaten van de evaluatie vormden input voor een gesprek over de voortzetting van het project en de financiering daarvan.