Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2020-2021
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Beloningsonderzoek onderwijs


ResearchNed voerde samen met SEO Economisch onderzoek voor OCW een beloningsonderzoek uit, waarbij de lonen van werknemers in de verschillende onderwijssectoren vergeleken werden met die van vergelijkbare werknemers in de marktsector. Deze matchingmethode werd ook gebruikt in een beloningsonderzoek bij onderwijspersoneel uit 2017. Deze keer werd niet alleen een vergelijking gemaakt met de arbeidsmarkt in enge zin (zonder de sectoren zorg, onderwijs en overheid), maar ook met de gehele arbeidsmarkt. De vergelijking werd per onderwijssector gemaakt, waarbij ook is ingegaan op een aantal sectorspecifieke vragen. Tevens is een analyse gemaakt van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Het rapport is hier gepubliceerd.