Overzicht

Download de PDF

Klant:
Periode: 2018-2024
Contactpersoon: Marieke de Visser


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024


In de periode 2018-2023 wordt in totaal 500 miljoen euro in het technisch vmbo geïnvesteerd, dit programma wordt Sterk Techniekonderwijs (STO) genoemd. Vmbo-vestigingen met beroepsgerichte leerwegen dienen samen met het mbo en partners uit het bedrijfsleven plannen te ontwikkelen om tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. Vmbo-locaties bepalen zelf wat hun regio is en werken samen met regionale partners aan verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van het techniekaanbod. In dit monitor- en evaluatieonderzoek wordt de invulling en de werking van het STO-programma in beeld gebracht en gevolgd. De aandacht is hierbij expliciet gericht op wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, en hoe, om tot maximale leereffecten en projectresultaten te komen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van ResearchNed, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf en is ondergebracht onder het lopende NRO-onderzoek naar de Vernieuwing van het vmbo. Inmiddels is het rapport over de eerste fase verschenen.