Overzicht

Klant: Ministerie van OCW
Periode: 2021
Contactpersoon: Wouter van Casteren


Soortgelijke onderzoeken:

Stagetekorten op het hbo

Lees dit onderzoek

IELS – International Early Learning and Child Well-being Study

Lees dit onderzoek

Macromonitor NPO MBO HBO

Lees dit onderzoek

Veiligheidsmonitor po/vo

Lees dit onderzoek

Monitor en evaluatie van Sterk Techniekonderwijs in het vmbo 2018-2024

Lees dit onderzoek

Kosten zij-instroom po vo mbo


Mensen van buiten het onderwijs kunnen via een opleidingstraject op maat dat maximaal twee jaar vergt, bevoegd worden om les te geven. Tijdens dit traject zijn zij in dienst van een school/instelling en mogen zij al zelfstandig lesgeven op basis van een geschiktheidsverklaring. Deze zij-instroomtrajecten vallen niet onder het bekostigde hoger onderwijs, maar via de Subsidieregeling zij-instroom biedt de overheid een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever van de zij-instromer in het traject maakt. Onderzocht wordt of en hoe deze route zij-instroom onderdeel kan gaan uitmaken van de reguliere routes naar het leraarschap in het po, vo en in het mbo. Om beleidsopties uit te kunnen werken is inzicht nodig in de totale kosten van gesubsidieerde zij-instroomtrajecten, de verdeling daarvan over verschillende kostenposten, wie deze kosten draagt en vanuit welke bronnen. Het ministerie van OCW heeft ResearchNed opdracht gegeven dit in kaart te brengen. Naast data-analyse en een vragenlijstonderzoek worden verdiepende interviews gehouden met lerarenopleidingen en scholen/instellingen in het po, vo en mbo om nader inzicht te krijgen in de (relatieve) kosten van zij-instroom en (financiƫle) drempels die er daarbij zijn.