Overzicht

Evaluatie Wet studiefinanciering BES


Voor de BES-eilanden is op 1 augustus 2011 de oude Landsstudietoelageregeling omgezet in de Wet studiefinanciering BES (WSF BES). Doel was om tot een toegankelijk studiefinancieringsstelsel te komen voor secundair beroepsonderwijs en hoger onderwijs, waarbij de braindrain van de BES-eilanden naar het Europese deel van Nederland verminderd zou worden. Het tweede doel was dat er een voor alle BES-eilanden gelijk stelsel zou komen dat duidelijkheid en rechtszekerheid zou geven. De Wet studiefinanciering 2000 heeft model gestaan voor de WSF BES. In 2015 is een aantal wijzigingen doorgevoerd, nadat bleek dat er in de WSF BES onduidelijkheden waren en in een aantal zaken niet was voorzien. Dit onderzoek richt zich op de evaluatie van de WSF BES, met een focus op de periode van 2015 tot heden. Zowel de werking van de WSF BES onder de doelgroep (studenten) als de uitvoering van de wet door DUO en uitvoerende partijen in Caribisch Nederland, zijn onderzocht. De uitkomsten van deze evaluatie moeten bijdragen aan de besluitvorming over eventuele aanpassingen in het studiefinancieringsstelsel voor Caribisch Nederland. De Tweede Kamer heeft deĀ evaluatie inmiddels ontvangen. In dit onderzoek werkte ResearchNed samen met Excellent Government & Management Consultancy BV (Bonaire) en adviesbureau Andersson Elffers Felix (Utrecht).